HR Solutions

Rádi za Vás převezmeme organizaci Vašeho výběrového řízení.  Nekdy je účelné kombinovat i několik metod. Například:

 

•    Inzerce + Executive-Search

Převezmeme veškerou administrativu spojenou s inzercí a doporučíme nejvhodnější media tak, abychom optimalizovali náklady.

  

•   Vaše vlastní výběrové řízení + nezávislé zhodnocení finálních kandidátů

Vaše vlastní výběrové řízení můžeme kombinovat s nezávislým vyhodnocením vybraných kandidátů jinou personální agenturou anebo námi (testování kandidátů, profesionální zjištění referencí, vedení finálního pohovoru) a doporučením naší agenturou s převzetím záruk.

 

 •   Mystery Shopping                                                                                

Naši specialisté vystupují v roli zákazníků a podle předem vypracovaného scénáře telefonicky monitorují obchodní, komunikační a vyjednávací dovednosti osob na jednotlivých pozicích Vaší společnosti.  Výzkum probíhá s časovým odstupem v několika fázích s porovnáním účinnosti nápravných kroků. Mystery shopping je moderním trvalým nástrojem zvyšování kvality.

 

•  Telemarketingová podpora Vašich obchodníků

Naši specialisté na telemarketing, s dlouholetou praxí u nadnárodních společností, poskytnou kvalifikovanou smluvní telemarketingovou podporu Vašim obchodníkům. Tato podpora je doporučována především pro alokaci Vašich nových potenciálních zákazníků.

 

 Záleží pouze na Vás pro jakou šíři služeb se rozhodnete .

Jsme schopni reagovat velmi individuálně a dle Vašich potřeb.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode