Global Data Protection Coordinator

Naším klientem je významná nadnárodní korporace, která patří v oblasti transportu a filtrace hliníku k světovým lídrům. Její produkty se staly celosvětovým standardem.
V České republice vlastní v okolí Brna vývojové centrum i výrobní závod.
Tato centrála řídí výrobu a obchod svého segmentu v celé střední a východní Evropě.
Mateřská firma se nachází v USA.
Z důvodu dalšího rozvoje společnosti hledáme kolegu/kolegyni na místo:
Global Data Protection Coordinator

Náplň práce:
Práce Vám bude vyhovovat, pokud Vás baví tvořit a budovat systém, protože pozice je zcela nová a nejsou zajeté klíčové zodpovědnosti.
Budete ústřední postavou ve všech subjektech společnosti při analýze a následné koordinaci integrity postupů v oblasti ochrany osobních údajů.
Klíčové odpovědnosti:
• Působit jako hlavní kontaktní osoba pro všechny subjekty skupiny společnosti ohledně
záležitostí ochrany osobních údajů.
• Identifikovat a vyhodnocovat činnosti společnosti v oblasti zpracování údajů a poskytovat
poradenství ohledně zjištěných nedostatků.
• Sledovat dodržování standardů, jako je GDPR a CCPA.
• Vytvářet a udržovat zásady, které prosazují dodržování právních předpisů.
• Udržovat si přehled o předpisech a zákonech o ochraně osobních údajů v různých zemích a
lokalitách.
• Sledovat, analyzovat a aplikovat změny v právních předpisech a vydávat doporučení k zajištění
souladu.
• Provádět audity stávajících postupů.
• Monitorovat postupy správy dat a dodržování předpisů v rámci společnosti.
• Zajistit včasnou reakci na dotazy subjektů údajů v zákonných lhůtách.
• Vytvářet a aktualizujte podrobné příručky o zásadách ochrany osobních údajů.
• Pořádat školení pro zaměstnance ohledně dodržování ochrany osobních údajů.
• Sledovat, analyzovat a aplikovat změny v právních předpisech.

Kvalifikace:
• Min. Bc. titul v oboru právo, informatika, nebo oboru práce s daty.
• Ideálně profesní certifikace v oblasti ochrany dat nebo soukromí (např. CIPP/E, CIPM, CIPT).
• Zkušenosti v podobné roli pověřence pro ochranu osobních údajů.
• Znalost zákonů, předpisů a norem na ochranu osobních údajů, jako je GDPR, CCPA atd.
• Vynikající komunikační a interpersonální dovednosti se schopností efektivně spolupracovat se
zúčastněnými stranami na všech úrovních organizace.
• Schopnost pracovat samostatně a stanovovat priority úkolů v rychle se měnícím prostředí s
proaktivním myšlením orientovaným na řešení.
• Ochota se dále vzdělávat a chut´ pracovat v mezinárodním prostředí.
• Výborná znalost anglického jazyka.

Nabízíme příjemné pracovní zázemí v perspektivní mezinárodní společnosti
a velmi dobré finanční ohodnocení. Možnost částečné práce formou home office.