Executive search

Úspěšný Executive Search (tedy projekt přímého vyhledání managementu nebo odborníků přesně na míru Vašemu přání) vyžaduje specifické znalosti, zdroje a metody a především je náročný na čas.   Projekt můžeme zjednodušeně popsat jako 7 posloupných fází:

 

I.  Analýza potřeb                                                 .....max 1 týden

Tato první fáze je pro nás klíčová, protože jestliže neporozumíme dobře jakým přínosem má být pro Vás hledaný kandidát, naše hledání nepřinese očekáváný výsledek. V této fázi je naším cílem naslouchat a asistovat Vám při definování hledané pozice.

* Podrobná analýza potřeb, cílů a Vašich očekávání v souvislosti s hledanou pozicí. Stanovení strategického rámce projektu přímého oslovení.

* Vytvoření anonymní specifikace pozice (ideálního profilu kandidáta podle Vašich požadavků) a strategie prezentování výhod a benefitů této nabídky pro kandidáta. Prezentace zadání a Vaše korektura.

* V této fázi je pro nás nezbytné, seznámit se se strukturou a firemní kulturou Vaší společnosti

 

II.  Search                                                                  .....1-2 týdny

V této fázi maximálně těžíme z našich zkušeností, zdrojů a našeho know-how jak identifikovat potenciální kandidáty

* Návrh a doporučení v souvislosti s našimi zkušenostmi.

* Stanovení strategických oborů pro oslovení , vymezení teritoria a přímé a nepřímé konkurence podle Vašich požadavků.

* Vytvoření Target Listu a kandidátů pro přímé oslovení (tzv. Long List). Vaše korektura.

 

III.   Přímé oslovení                                                     .....2 týdny

V této fázi nastupují naši školení specialisté s dlouholetou praxí v telemarketingu a jejich strategické otázky

* Telefonické oslovení schváleného listu kandidátů s anonymní specifikací a vedení pohovoru s cílem identifikovat potenciální kandidáty, kteří:   1/ splňují požadovaný profil,   2/ anonymní nabídka je oslovuje a mají zájem jednat o změně zaměstnání , 3/ jejich kariérní cíle a dlouhodobá motivace jsou v souladu s Vaším očekáváním.  

 

IV. Osobní pohovory                                                     .....1 -2 týdny

V této fázi uplatníme naše zkušenosti v oblasti HR consulting a mezinárodně uznávané metody osobnostních assesment testů  

*  Vedení osobních pohovorů s potenciálními kandidáty, osobnostní testy, ověřování referencí, vyhodnocování.

*  Sestavení listiny kandidátů doporučených k prezentaci (tzv. Short List) a vytvoření důvěrné zprávy o každém doporučeném kandidátovi.            

*   K prezentaci doporučíme jen ty kandidáty, kteří vyhovují nejméně 80% definovaných požadavků.

 

V. Prezentace kandidátů                                              .....1 týden

V této fázi se již sami přesvědčíte, zda jsme vybrali ty pravé kandidáty .

* Po dohodě s Vámi připravíme prezentace vybraných kandidátů. Ke každému prezentovanému kandidátovi budete mít k dispozici důvěrnou zprávu se zdůvodněním našeho doporučení. Prezentací se budeme aktivně účastnit.

* Výsledky pohovorů budeme kandidátům sdělovat po konzultaci s Vámi a budeme koordinovat přípravu pohovorů kandidátů, kteří postoupí do druhého kola pohovorů.

 

VI. Negociace

Vyjednávání je nejdelikátnější fáze celého projektu (kandidát v tomto okamžiku není ještě definitivně rozhodnut a je v pracovním procesu)‏ a maximálně zde uplatníme naše komunikační schopnosti a zkušenosti v oboru.

* Komunikujeme s Vámi i s finálně vybraným kandidátem a hledáme společně taková řešení, abychom nakonec dospěli k souladu a oboustranné spokojenosti - potvrzené podpisem pracovní smlouvy.

 

VII. Garance   - až jeden rok po podpisu smlouvy!

Vzhledem k tomu, že se snažíme identifikovat a oslovovat kandidáty pro které je nabídka výzvou a dlouhodobou motivací,  

* není pro nás problém držet po podpisu smlouvy až roční záruku za kandidáty, což jistě uvítáte. To znamená, že v případě rozvázání pracovního poměru s přijatým kandidátem během záruky pro Vás budeme hledat náhradu zdarma. Během garanční lhůty zůstáváme v kontaktu jak s Vámi tak i s kandidátem. Zajímá nás průběh kandidátova zapracování, jeho dojmy i Vaše spokojenost. Po vypršení garanční lhůty Vás požádáme o závěrečné zhodnocení, nakolik kandidát splnil Vaše očekávání.

 

Specifika našich projektů Executive Search:

 * Zprávy o průběhu projektu od nás dostáváte písemně vždy po týdnu a popisují aktuální stav projektu – situaci na trhu, počet oslovených, reakce, atd.

* V průběhu cca 7 týdnů až 3 měsíců se nám ve většině případů podaří najít , oslovit a získat potenciálního kandidáta. Délka projektu ale závisí do značné míry na Vašich časových možnostech pro prezentace a také na časových možnostech jednotlivých kandidátů.

 * Jméno Vaší společnosti je uváděno teprve až při osobních pohovorech s kandidáty, tedy ve fázi IV.

 * Oslovení kandidáti jsou obvykle v pracovním poměru, takže je nutné počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

 * Nejednáme s kandidáty o finančních podmínkách, ale informace o jejich finančních požadavcích nebo dosavadních příjmech jsou součástí našich důvěrných zpráv o kandidátovi a slouží jako podklad pro negociaci. Doporučujeme kandidáty, pro které finance nejsou výhradním kritériem přestupu.

 

Výhody pro Vás:

* Osloví se lidé, kteří na inzerát neodpoví a ani nejsou v databázích personálních agentur. Jsou v podstatě loajální a o změně pouze přemýšlejí, aktivitu ale z různých důvodů nevyvíjejí. (Obava ze zneužití životopisu apod.) 

 Jsou každopádně v pracovním procesu.

* Hledají se kandidáti tzv. na míru Vaší specifikaci a takoví, kteří reagují na pracovní výzvu. 

* Telefonickým oslovením je představena pozice zajímavějším a podrobnějším způsobem, než na inzerát.

* Držíme záruku za kandidáty až 1 rok.

* Prezentují se maximálně 2 – 3 kandidáti, což znamená úsporu Vašeho času

* Vynaložené peníze vždy vedou k uzavření mandátu, pokud není hledání uzavřeno z Vaší strany.

* Důvěrnost a diskrétnost během celého procesu.

* Získáte navíc informace z trhu - ideální pro start-up firem.

 

Nevýhody pro Vás:

* Kandidáti po podpisu smlouvy teprve rozvazují pracovní poměr

* Většinou jsou dražší než uchazeči na inzerát, nebo volní uchazeči na trhu práce.

* Doba od udělení mandátu do prezentace (fáze V.) trvá min. 6 týdnů.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode