Vedoucí výroby střediska lití

Naším klientem je významná nadnárodní korporace, která je klíčovým producentem filtračních systémů pro slévárenství hliníku. V České republice vlastní v okolí Brna vývojové centrum i výrobní závod. Tato centrála řídí výrobu a obchod v celé střední a východní Evropě.

Z důvodu dalšího rozvoje společnosti hledáme vhodného kandidáta na pozici:

Vedoucí výroby střediska lití

Hledáme energického, iniciativního, přesvědčivého a aktivního kandidáta ideálně s pozitivní zkušeností z liniového i projektového managementu v oblasti výroby. Silnou stránkou tohoto kandidáta by mělo být strategické uvažování, myšlení v souvislostech a komunikace.

Hlavní kompetence:

 • odpovědnost za chod výroby lití, je podřízen výrobnímu řediteli
 • přímé řízení plánování, vedoucího směny lití (mistr), celého úseku pro dokončování zakázek (pece), produkt inženýra (tvorba nabídek) a designérů pro výrobu lití. – cca 55 zaměstnanců
 • řeší sporné a méně jasné projekty nebo témata vyjasněním s příslušnými partnery (customer service, produktový inženýr, nákup, sklad,inženýring centrum, oddělení kvality, správa budov, BOZP a jiné výrobní nebo nevýrobní oddělení.
 • řídí nebo v případě naléhavosti situace sám vykonává plánování výroby a tím potvrzování objednávek z hlediska termínů plnění a předává výrobní dokumentaci do výroby přes vedoucího směny výroby lití.
 • podává návrhy na nové strojní zařízení, nářadí a postupy z hlediska zkvalitnění výroby a zvýšení efektivity práce ve spolupráci s technologií nebo R&D a také s oddělením údržby a investic.
 • podílí se na zkouškách nových materiálů nebo technologií ve spolupráci s technologií nebo R&D
 • kontroluje dodržování technologické a pracovní kázně, BOZP a jiných předpisů
 • řešení aktuálních technických nebo organizačních záležitostí ve výrobě ve spolupráci s vedoucím směny, plánovači, případně parťáky nebo přímo operátory
 • ve spolupráci s oddělením kvality a technologií zjišťuje příčiny zmetků a navrhuje vhodná nápravná opatření vč. jejich následné kontroly
 • spolupráce s oddělením údržby ohledně oprav nebo údržby nářadí a zařízení
 • spolupráce s oddělením nákupu ohledně nákupů vstupních materiálů, surovin, pomocných materiálů a jiných
 • nákupy drobného nářadí a pomocných materiálů nebo předání těchto požadavků na nákup
 • shromáždění metrik a pravidelné seznámení podřízených ve své výrobě (zmetkovitost, ekonomické ukazatele, efektivita, a jiné )
 • výpočet motivačních odměn ve spolupráci s vedoucími směn nebo parťáky
 • personální obsazení ve výrobě lití , požadavky na prac. smlouvy a platové výměry ve spolupráci s výrobním ředitelem a HR

Požadavky:

 • VŠ nejlépe technického směru (metalurgie, nebo stavební materiály)
 • znalost angličtiny na komunikativní úrovni (zejména písemně)
 • řidičský průkaz, aktivní řidič
 • PC – velmi dobrá znalost Excelu, práce s prezentacemi PowerPoint
 • organizační a komunikační dovednosti
 • umění vyhodnotit situaci a prezentovat závěry
 • emoční leadership
 • ochota převzít zodpovědnost
 • orientace na výsledky
 • schopnost budovat vztahy
 • osobní integrita a spolehlivost

Jedná se o strategickou pozici v rámci společnosti s možností dalšího kariérního růstu. Po úspěšném převzetí této divize se předpokládá ještě vedení dalšího provozu v rámci divize.